Osuđeni su na kaznu zatvora u trajanju od po dvije godine. Ova kazna neće se izvršiti ukoliko optuženi u roku od pet godina od dana pravomoćnosti presude ne počine novo krivično djelo.

Avdija Hasanović se tereti da je sa namjerom posjedovao i prikazivao audiovizuelni materijal i fotografije pornografskog sadržaja sa maloljetnom osobom, a Naida Mehanović da je sa namjerom takav materijal posjedovala, rasparčavala i prikazivala drugim osobama.

Na navedenu presudu moguće je uložiti žalbu Kantonalnom sudu u Sarajevu, saopćeno je iz Tužilaštva KS.