Marin je optužena da je kao sudija Okružnog suda u Prijedoru donosila nezakonita rješenja u kojim je svoju sestru, advokaticu Sandu Zubanović postavljala za branioca po službenoj dužnosti u postupcima protiv maloljetnih osoba.

Tužilaštvo Republike Srpske u optužnici navodi da je od 5. januara 2011. do 2. novembra 2016. godine sutkinja Marin donijela 16 rješenja kojima je advokatici Zubanović pribavila imovinsku korist od 7.285 KM. Ova sredstva advokatici Zubanović su isplaćena kao naknada na ime troškova zastupanje odbrane.

Tužilaštvo Republike Srpske je nakon čitanja optužnice, saslušalo svjedoke – Duška Milojicu, predsjednika Okružnog suda u Prijedoru, i advokaticu Zubanović.

Svjedok Milojica je izjavio da je znao da su optužena Marin i advokatica Zubanović u srodstvu, te da mu je poznato da je optužena imenovala svoju sestru u pomenutim postupcima.

Napomenuo je da nije znao da je postupanje optužene u suprotnosti sa Zakonom o krivičnom postupku (ZKP), te da je smatrao da je riječ o zakonitim rješenjima. Kako je kazao, nije razmišljao o etičkim i moralnim aspektima takvog postupanja, te da o pomenutim slučajevima nije ni obavještavao Visoko sudsko i tužilačko vijeće (VSTV).

Milojica je dodao da nije imao ingerenciju za postavljanje rješenja o imenovanjima branioca, te da je samo parafirao rješenja o isplati za branioce.

Svjedokinja Zubanović izjavila je pred Sudom da su od početka primjenjivanja Zakona o postupku sa maloljetnim osobama samo ona i još jedan advokat imali uvjerenje za rad sa maloljetnim osobama, te da je kasnije još 20-ak advokata dobilo te certifikate.

Rekla je da nikada nije razgovarala sa optuženom da li je njeno imenovanje zakonito, te da novac koji joj je uplaćen od Okružnog suda u Prijedoru predstavlja naknadu prema advokatskoj tarifi.

Ona je i dodala da maloljetna lica nije branila u sudskom postupku, nego da je riječ o postupcima pred policijskim organima.

Nakon saslušanja svjedoka, Tužilaštvo je Sudu predočilo brojne materijalne dokaze, a braniteljica optužene, advokatica Jasminka Jovišević, prigovorila je što je kao dokaz uvrštena i odluka disciplinske komisije VSTV-a.

Sutkinja Marin je odlukom Prvostepene disciplinske komisije VSTV-a udaljena od vršenja dužnosti sudije Okružnog suda u Prijedoru do okončanja krivičnog postupka.

Odbrana je zatražila i da se glavni pretres odgodi, kako bi spisak svojih dokaza mogli da dostave Tužilaštvu i Sudu.

Prema riječima advokatice Jovišević, odbrana smatra da ima pravo da traži dodatno vrijeme, pa je sudija Blagoje Dragosavljević donio odluku da se pretres odgađa do 27. oktobra ove godine.