Na nivou kumulativa u prvih pet mjeseci godine, ukupni prihodi po ovim osnovama iznosili su 3.099,1 miliona KM i za 181,6 miliona KM ili 6,2 posto bili veći u odnosu na isti period 2020. godine.

Raspoloživi dio prihoda od indirektnih poreza s Jedinstvenog računa za budžete svih korisnika u FBiH je u maju ostvaren u ukupnom iznosu od 196,4 miliona KM, što je za 41,1 posto više u odnosu na isti mjesec 2020. godine
Ukupna naplata prihoda po osnovi obaveznih socijalnih doprinosa u maju 2021. godine iznosila je približno 310 miliona KM i veća je za 41,7 milion KM u usporedbi sa majom 2020. godine. Na nivou kumulativa, ukupno naplaćeni doprinosi u periodu januar - maj 2021. godine iznosili su 1.532,4 miliona KM i veći su za 94,5 miliona KM u odnosu na isti period 2020. godine.