U strukturi javnih prihoda u januaru ove godine:  porez na dohodak i zaostali prihodi od poreza fizičkih lica naplaćeni su u iznosu 33.928.248 KM, porez na dobit i zaostali prihodi poreza na dobit u iznosu 20.647.183 KM, porez na imovinu, nasljeđe i poklon u iznosu 5.356.955 KM, porez na promet nepokretnosti i prava naplaćeni su u iznosu 5.101.915 KM,  zaostali prihodi od ostalih poreza naplaćeni su u iznosu 58.818 KM, takse i naknade u iznosu 49.456.302 KM, novčane kazne u iznosu 2.991.324 KM, članarine u iznosu 439.246 KM, a ostali javni prihodi naplaćeni su u iznosu 230.082 KM.

U januaru ove godine naplaćeni su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i doprinosi za slučaj nezaposlenosti u ukupnom iznosu  286.872.812 KM. U strukturi doprinosa za januar ove godine naplaćeni su: doprinosi za PIO/MIO u iznosu 159.559.298 KM, doprinosi za zdravstveno osiguranje u iznosu 113.926.044 KM, te doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti u iznosu 13.387.470 KM. 

Prema službenim podacima Porezne uprave Federacije BiH, 31. januara ove godine na području Federacije BiH instalirano je ukupno 85.612 fiskalnih uređaja, putem kojih je u januaru ove godine evidentiran ukupan promet u iznosu 2.981.711.258,97 KM.

U odnosu na 31.januar 2020.godine broj fiskalnih uređaja je veći za 8.671, a evidentirani promet u januaru ove godine je manji u odnosu na januar 2020. godine za 361.062.290,08 KM

Općina sa najvećim brojem fiskalnih uređaja krajem januara ove godine je Općina Centar Sarajevo na čijem području je instalirano 5.619 fiskalnih uređaja. Općina sa najmanjim brojem fiskalnih uređaja je Općina Dobretići na čijem području su instalirana četiri fiskalna uređaja.

Općina na kojoj je evdentiran najveći ukupan promet putem fiskalnih uređaja u januaru ove godine je Općina Novi Grad na čijem području je evidentiran ukupan promet fiskalnih uređaja u iznosu 235.257.067,85 KM.

Općina na kojoj je evdentiran najmanji ukupan promet putem fiskalnih uređaja u januaru ove godine je Općina Dobretići na čijem području je evidentiran ukupan promet fiskalnih uređaja u iznosu  34.366,18 KM, saopćeno je iz Porezne uprave Federacije BiH.