U aprilu je ukupno naplaćeno 391.071.011 KM, što je u odnosu na mart manje za 21.745.262 KM ili za 5,27 posto.

Što se tiče direktnih poreza u prva četiri mjeseca ove godine, porez na dohodak naplaćen je u iznosu 137.959.907 KM, naknade i takse  u iznosu 126.537.328 KM, porez na dobit naplaćen je u iznosu 119.814.757 KM, posebne naknade iznose 67.946.459 KM, porez na imovinu 35.439.575 KM, novčane kazne 13.639.564 KM, a ostali porezi naplaćeni su u iznosu 179.464 KM.

Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i doprinosi za slučaj nezaposlenosti u prva četiri mjeseca ove godine naplaćeni su u ukupnom iznosu 1.168.973.512 KM. U tom periodu doprinosi za PIO/MIO naplaćeni su u iznosu 651.740.735 KM,  doprinosi za zdravstveno osiguranje  u iznosu 463.259.709 KM i doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti naplaćeni su u iznosu 53.973.068 KM.  

Prema službenim evidencijama iz Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa, broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika na dan 30. aprila ove godine bio je 510.009, navodi se u saopćenju Porezne uprave FBiH.