Prema postignutom Sporazumu, JP Elektroprivreda BiH osigurat će neophodna sredstva za izmirivanje obaveza za penzionisanje svih uposlenika rudnika Kreka, Đurđevik, Breza, Kakanj, Zenica i Abid Lolić, koji su u prethodnom periodu stekli uvjete za penzionisanje ili će ih steći do kraja 2021. godine – saopćeno je iz JP Elektroprivreda BiH.

JP Elektroprivreda BiH osigurat će sredstva i za zbrinjavanje viška uposlenika u navedenim rudnicima, koje će se vršiti na socijalno prihvatljiv način - prirodnim odlivom, prekvalifikacijom i dokvalifikacijom o trošku poslodavca, prelaskom u drugo zavisno društvo bez umanjenja prava iz radnog odnosa i sporazumnim raskidom ugovora o radu uz isplatu otpremnine i obaveza po doprinosima za PIO i nezaposlene. Za uposlenike koji su proglašeni viškom, a ne žele iskoristiti nijednu od ponuđenih varijanti, bit će proveden postupak u skladu sa Zakonom o radu.

Potpisnici Sporazuma su se obavezali da restrukturiranje rudnika na planu ljudskih resursa realizuju najkasnije do kraja 2023. godine, te izrazili saglasnost u vezi sa izradom novih pravilnika o radu i o radnom učinku uz poštivanje odredaba važećeg Kolektivnog ugovora iz oblasti rudarstva. 

U skladu s postignutim dogovorom JP Elektroprivreda BiH osigurat će nastavak investicionih ulaganja u rudnike Koncerna EPBiH. U slučaju nepoštivanja Sporazuma, Samostalni sindikat radnika rudnika FBiH zadržava pravo na aktiviranje odluka Upravnog odbora o protestnom skupu i štrajku – navodi se u saopćenju.