Na osnovu ugovora o poslovnoj saradnji Općine Centar i BBI banke, kojeg su potpisali općinski načelnik Nedžad Ajnadžić i predsjednik Uprave Bosna Bank International d.d. Sarajevo Amer Bukvić, 9. augusta objavljen je javni poziv namijenjen maloj privredi u općini Centar. 

Javni poziv ostaje otvoren sve do potrošnje iznosa predviđenog za subvenciju. Za potrebe ove kreditne linije BBI banka je osigurala 6,2 miliona  maraka, dok Općina Centar učestvuje sa 100 hiljada maraka za subvenciju dijela profitne marže. 

U javnom pozivu su navedeni kriteriji za odabir korisnika linije finansiranja te dokumentacija koju je potrebno priložiti prilikom prijave projekta. Kako je navedeno maksimalni iznosi finansiranja, sa profitnom maržom 0 posto, koji mogu biti maksimalno do sedam godina, je 300 hiljada maraka po privrednom subjektu, s tim da ovaj iznos može biti i veći ukoliko se radi o projektima ulaganja u infrastrukturne projekte i objekte od posebnog značaja, navodi se u saopćenju Općine Centar.