Ukupno ostvareni prihodi federalnog budžeta u prvom kvartalu 2019. godine iznose 451 milion KM, što je 17 posto planiranog. Od toga su porezni prihodi (porez na dobit i prihodi od indirektnih poreza) ostvareni u iznosu od 379,3 miliona KM, neporezni (naknade, takse, novčane kazne i ostali neporezni prihodi) iznose 62,3 miliona KM, a primici od finansiranja 9,4 miliona KM, navedeno je u izvještaju kojeg je danas prihvatila Federalna vlada.

Ukoliko se plan posmatra na bazi 1/4, idealno ostvarenje prihoda bi bilo 663,5 miliona KM, što znači da realizacija naplate prihoda za prva tri mjeseca odstupa u odnosu na planiranu dinamiku priliva za 32,1 posto. Međutim, realnije je pratiti ostvarenje samo prihoda, isključujući finansiranje. Ukoliko posmatramo plan na ovakav način, idealno ostvarenje bi bilo 505,9 miliona KM, što znači da su ostvareni prihodi manji za 64,3 miliona KM od idealnog.

U odnosu na isti period prethodne godine, ukupno ostvareni prihodi, primici i finansiranje manji su za 17 posto ili za 95,7 miliona KM, na što je najvećim dijelom utjecalo zaduženje u 2018. godini od MMF-a od 97,2 miliona KM. Ostvareni prihodi, isključujući finansiranje, manji su dva posto ili za 7,9 miliona KM i rezultat su manjeg ostvarenja neporeznih prihoda u tekućoj godini.

Ukupno obračunati rashodi i izdaci za prvi kvartal 2019. godine iznose 337,6 miliona KM, što je 13 posto iznosa planiranog budžetom FBiH za 2019. godinu.

Rashodi i izdaci na gotovinskoj osnovi iznose 277,5 miliona KM, što je 82 posto ukupno obračunatih u tekućem razdoblju. Bitno je istaknuti da su sve obveze prenesene iz prethodne godine izmirene u prvom kvartalu 2019. godine. U odnosu na izvršenje u istom razdoblju prethodne godine, ukupni rashodi i izdaci manji su za devet posto, ili za 33,2 miliona KM. Najveći iznos sredstava utrošen je na socijalna davanja, 186,1 milion KM.