Odgađanje se odobrava studentima koji redovno i vanredno studiraju na državnim akreditovanim univerzitetima, fakultetima i naučnim organizacijama, kao i u inovativnim naučno-tehnološkim centrima i u duhovnim i obrazovnim organizacijama.

Prema uredbi, studenti koji redovno ili vanredno studiraju na akreditovanim programima u državnim obrazovnim ili naučnim organizacijama dobili su odlaganje.

Kako je Putin objasnio, nova uredba obuhvata i akreditovane privatne univerzitete.

Ranije je ruski predsjednik potpisao dekret kojim se omogućava izuzeće većine studenata od mobilizacije.

Putin je 21. septembra proglasio delimičnu mobilizaciju u Rusiji, koja se odnosi na oko 300.000 ljudi između 18 i 50 godina.

Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu je 4. oktobra rekao da se više od 200.000 ljudi pozvanih u okviru djelimične mobilizacije prijavilo u vojnu službu.