Optužnica je tereti da je u stanju smanjene uračunljivosti, oštricom sjekire majci nanijela pet smrtonosnih povreda po glavi. Ubistvo je sama prijavila policiji, a poslije je u sudu tvrdila da se ničega ne sjeća. Zločin je počinila neposredno nakon izlaska iz zatvora, gdje je izdržavala petogodišnju kaznu zbog ubistva supruga.

Tužilaštvo je danas zatražilo da se prvostepena presuda preinači, te da se Karajčić osudi na kaznu dugotrajnog zatvora, dok je odbrana predložila da se optužena oslobodi ili da se prvostepena presuda ukine i predmet vrati na novo suđenje.

Branilac optužene, advokat Dušan Marjanović, je objasnio da je uložio žalbu na osuđujuću presudu i to po svim osnovama – povrede Krivičnog zakonika RS-a, povrede odredbi Zakona o krivičnom postupku, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, kao i krivično-pravne sankcije.

- Predlažem da se žalba usvoji i da se optužena oslobodi ili da se ukine prvostepena presuda i postupak vrati na novo suđenje - dodao je.

Predsjednik vijeća Vrhovnog suda RS-a Veljko Ikanović potom se obratio Karajčić:

- Ramza, koliko ima da se nismo vidjeli? Ima li sedam godina? Ili više? Bio sam u vijeću u slučaju ubistva vašeg supruga…

Karajčić je u junu 2009. godine ubila svog supruga Ramadana Karajčića kojeg je budakom izudarala po glavi i tijelu. Nanijela mu je čak 41 udarac, od čega je na mjestu ostao mrtav, a za ovaj slučaj osuđena je na pet godina zatvora.