Moskva je od NATO-a zatražila pravno obavezujuće garancije da će blok zaustaviti svoje širenje i vratiti se na svoje granice iz 1997. godine. 

Odgovarajući na pitanje šta bi to značilo za Bugarsku i Rumuniju, koje su pristupile NATO-u nakon 1997. godine, ministarstvo je saopštilo da Rusija želi da se iz tih zemalja povuku sve strane trupe, oružje i druga vojna oprema, prenijeli su zapadni mediji.