Adnan Smailbegović, predsjednik Udruženja poslodavaca FBiH, kaže kako poslodavci traže da se reinvestiranje u kompanije oslobodi plaćanja poreza na dobit, a što bi značilo nova zapošljavanje, razvoj, veću produktivnost firmi.

Morate platiti porez ukoliko reinvestirate

- Tražimo samo jednu stvar, a to je da se reinvesticije, reinvestiranje u kompaniju oslobodi plaćanja poreza na dobiti. Danas, po trenutnom zakonu, vi ste dužni da platite porez na dobit bez obzira šta uradite s tim novcem. Imate tri mogućnosti. Jedna je da reinvestirate, da kupite novu opremu, mašine, novi poslovni prostor, drugu firmu... Druga varijanta je da ostavite taj novac u firmi kao neraspoređenu dobit za daljnje poslovanje i treća varijanta je da taj novac kao dividendu uzmete i stavite sebi u džep - objašnjava nam Smailbegović i dodaje:

- Mi tražimo da se ova prva opcija, reinvestiranje, oslobodi plaćanja poreza na dobit. Time će svaki poslodavac biti stimuliran da razvija kompaniju, firmu. Danas je sa ovim zakonskim rješenjem stimuliran da taj novac uzme i stavi u džep, jer je dividenda neoporeziva, a morate platiti porez ukoliko reinvestirate. Ovo rješenje bi dalo stimulaciju da se razvija firma, da reinvestirate u firmu, i time imate novo zapošljavanje, razvoj, produktivnost, tehnološku opremljenost... - govori Smailbegović.

Dodaje da kao finansijsku protutežu, nemaju ništa protiv da se u Zakonu o porezu na dohodak ubaci deset posto poreza na dividendu koji je danas nula.

Cilj je da firme razvijamo, a ne da stavljamo pare u dušek

- Dakle, ako vi uzimate novac sad sebi u džep za troška, da platite dodatnih 10 posto poreza. Tada bi imali porez na dobit deset posto i na dividendu deset posto, to bi bio novac oporezovan za 20 posto, a ako investirate u firmu, bila bi nula. To je suština našeg prijedloga. Ovu našu inicijativu smo uputili Vladi FBiH, Parlamentu FBiH, svi su u toku, ali ne vidim da postoji neka pretjerana spremnost vlasti da se tu bilo šta uradi. Njima je sve što bi moglo dovesti do smanjenja javnih prihoda i za neku marku, problematično. Mada mi mislimo da bi ovo ustvari posredno imalo veliki efekat na povećanje produktivnosti, zaposlenosti, a samim tim i potrošnje i ostalog - govori Smailbegović i nastavlja:

- Nije problem platiti porez, ali vi morate napraviti poresku politiku da je ona stimulativna. Ovdje je destimulativna za investicije, a stimulativna je da uzmete pare u džep i stavite ih negdje na banku. To je taj problem. S našim prijedlogom cilj je da firme razvijamo a ne da pare stavimo u dušek. Ako hoćemo to da uradimo, oprezujte nas dva puta. Ali ako kompanije razvijamo, to je u konačnici svima u interesu, državi, radnicima, društvu, oslobodite nas.