Na osnovu odluke Nadzornog odbora Društva Aluminij danas je u Mostaru održana vanredna Skupština dioničkog društva Aluminij Mostar. Na Skupštini je usvojena odluka o nastavku rada Društva Aluminij d.d. Mostar, sukladno Zakonu o privrednim društvima.

Odluka o nastavku rada Društva Aluminij, usvojena na današnjoj vanrednoj Skupštini, sadrži zahtjev iz Zaključka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine sa 190. sjednice održane 12.09.2019. godine, da se Vladi FBiH dostavi "realan i provodiv Plan restrukturiranja Privrednog društva Aluminij d.d. Mostar, koji će sadržavati sve potrebne elemente za održivo poslovanje".

Na današnjoj skupštini imenovana su na četverogodišnji mandat tri člana Nadzornog odbora uime državnog kapitala, a to su prof. dr. sc. Zdenko Klepić, Igor Planinić i Vedran Smiljanić. Skupština je usvojila i Odluku o razrješenju dva člana Odbora za reviziju, kao i Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Društva, te je na kraju usvojen pročišćeni tekst Statuta privrednog društva Aluminij, saopćila je kompanija.