Nakon što je prošle godine, uprkos pandemiji koronavirusa, a zahvaljujući programu certifikacije sigurnog turizma, privukla i ugostila rekordan broj turista, Turska je potpisala sporazum o saradnji sa Globalnim vijećem za održivi turizam (GSTC), vodećom svjetskom organizacijom za certificiranje održivog turizma. Potpisivanje sporazuma predstavlja primjer ozbiljnog pristupa održivosti jer Turska postaje prva vlada u svijetu koja je potpisala sporazum o razvoju nacionalnog programa sa GSTC-om.

U okviru trogodišnjeg sporazuma, turistička industrija Turske bit će restrukturisana tako da odgovori najboljim i najraširenijim standardima u održivom turizmu, oslikanim u kriterijima Globalnog vijeća za održivi turizam.

U prvoj fazi sporazuma bit će utvrđeni nacionalni kriteriji programa, a inspekcijske firme će proći odgovarajuću obuku. Dodatno, od prve sedmice februara, programu će se pridružiti i turski turistički subjekti. Prva faza programa, koja prema utvrđenom planu treba da se u potpunosti završi do 2030. godine, operativno će započeti 2023. godine, dok će se druga faza sprovoditi postepeno tokom 2025. Do kraja 2030. godine biće ispunjeni svi međunarodni standardi.

Republika Turska je od 2022. godine započela transformaciju prema održivosti u turističkoj industriji, a upravo saradnja sa GSTC-om će istaći ovu zemlju kao snažnog konkurenta u međunarodnoj areni i ujedno doprinijeti da Turska uhvati korak sa međunarodnim turističkim trendovima. Dodatno, kroz aktivnosti predviđene ovim sporazumom, Turska će takođe dostići ciljeve Pariskog sporazuma potpisanog krajem prošle godine.

U okviru Programa certificiranja sigurnog turizma, koji je implementiran 2020. godine i prvi svoje vrste u svijetu, Turska je već poduzela opsežan set mjera povezanih sa prijevozom, smještajem, hranom i pićem i kongresnim sadržajima, kao i dobrobiti i zdravstvenim uvjetima putnika, gostiju i zaposlenih. Do sada je skoro 12.000 objekata dobilo certifikat o sigurnom turizmu. Nakon potpisivanja sporazuma sa GSTC-om, turistička privreda, posebno smještajni kapaciteti, bit će podređeni kako sigurnim, tako i održivim standardima, a početak njihove primjene očekuje se od aprila 2022. godine, saopćila je Ambasada Turske u Bosni i Hercegovini.