Time su nastavili blokadu donošenja odluka u institucijama Bosne i Hercegovine bez obzira na to koliko one bile važne.

VEZANI TEKST - Ekspresno završena sjednica Vijeća ministara BiH: Ministri iz RS-a oborili sve tačke

A ovaj dokument, Program javnih investicija / Razvojno-investicijski program institucija BiH, važan je jer obuhvata projekte koji direktno doprinose socijalnom ili ekonomskom razvoju Bosne i Hercegovine, te služi i za efikasnije planiranje budžeta.

No očito je da donosioce odluka na državnom nivou ne interesiraju mnogo ni budžet ni investicije jer budžet institucija Bosne i Hercegovine za ovu godinu ni nemamo. Ovogodišnji budžet još je u parlamentarnoj proceduri, a njegovo usvajanje je onemogućeno nakon odluke parlamentarnih stranaka iz RS-a da bojkotuju rad institucija BiH.

Adis Muhović, izvršni direktor Centra za politike i upravljanje (CPU), govoreći o mogućim posljedicama neusvajanja Programa javnih investicija 2022-2024, istakao je da projekti koji nisu ušli u program neće moći dobiti grant i pregovarati za međunarodne ugovore, odnosno kredite.

Pojasnio je da postoji Program javnih investicija za period 2021-2023. godina, te da u novi trogodišnji program treba da se ubace novi projekti, a on nije usvojen.

- Ovo što se dešava je politička kriza i nadam se da će biti privremena – dodao je Muhović.

VEZANI TEKST - Vlada FBiH usvojila Nacrt programa javnih investicija vrijednosti 15,99 milijardi KM

Kako se može vidjeti iz ranijih odluka Vijeća ministara BiH, Program javnih investicija / Razvojno-investicijski program institucija BiH je trogodišnji planski dokument koji se priprema i donosi svake godine kao podrška Vijeću ministara i institucijama Bosne i Hercegovine za prezentiranje planiranih ulaganja, te donošenje kvalitetnijih investicijskih odluka.

- Sadrži pregled ulaganja u projekte s podacima o ukupno potrebnim, nedostajućim i utrošenim sredstvima, sredstvima planiranim za finansiranje projekata iz budžeta, kredita, donacija i drugih izvora prvenstveno za godine na koje se dokument odnosi kao i za period nakon toga – navedeno je u jednoj od prethodnih odluka koje se tiču Programa javnih investicija.

Detaljna pojašnjenja posljedica neusvajanja ovog programa za period od 2022. do 2024. godine čekamo iz Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine. Nismo uspjeli dobiti ni direktora Direkcije za ekonomsko planiranje Bosne i Hercegovine Zorana Zeljku.