Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je Pravilnik o načinu i uvjetima za poticaj u poljoprivrednoj proizvodnji za 2019. godinu, koji je u odnosu na prošlogodišnji, izmijenjen u dijelu koji se odnosi na uvođenje poticaja izgradnje ribnjaka ali i proizvodnje ribe.

- Novina je i da potičemo kapitalne investicije poljoprivredne mehanizacije kao i objekte za mljekarstvo. U ovom pravilniku nema većih financijskih promjena u pogledu poticanja određenih kategorija ili određene proizvodnje. Novine su napravljene kada je riječ o korištenju poljoprivrednog zemljišta u zakup koje je u vlasništvu Brčko distrikta.

Prema usvojenom pravilniku svi oni koji sudjeluju na licitaciji i koji budu izabrani kao najbolji ponuđači, a ne zaključe ugovor nemaju pravo na poticaj, rekao je šef Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Vlade Brčko distrikta BiH Zoran Gajić.