Entitetska vlada je na sjednici u Banjoj Luci utvrdila Nacrt zakona o protivgradnoj zaštiti te prihvatila Informaciju o aktivnostima RS u oblastima regionalne i institucionalne saradnje.

Usvojena je Informacija o realizaciji "Projekta integrisanog lokalnog razvoja“, Faza III, sa Operativnim planom za unapređenje sistema planiranja i upravljanja razvojem u RS, saopćeno je iz Biroa Vlade RS za odnose s javnošću.

Na posebnoj sjednici Vlada RS-a je usvojila program svog rada za ovu godinu, te izvještaj o radu za 2019..

Usvojen je i srednjoročni plan rada za period 2020-2022. godina i godišnji plan rada ministarstva, entitetskih uprava, agencija i zavoda.