Istovremeno, poziva Vijeće ministara BiH, imajući u vidu širok spektar nadležnosti državnih organa u oblasti ekonomije, trgovine, carina, poreza itd, da bez odlaganja formira krizni štab za otklanjanje ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom koronavirusa, koji bi definirao konkretne mjere za pomoć privredi kojima bi bile ublažene nastale štete, i koji bi, u saradnji sa drugim nadležnim tijelima vlasti, izradio sveobuhvatni akcioni plan sa precizno definisanim aktivnostima, nosiocima i rokovima koji bi, u skladu sa mjerama koje se provode u regionu i EU, omogućio što bržu normalizaciju privrednih tokova u BiH.

Očekuje da Vijeće ministara BiH ove aktivnosti provede bez bilo kakvog odlaganja, i da zdravlje građana BiH i očuvanje privrednih tokova, stavi iznad nezakonitih i stranačkih blokada zbog kojih već veliku štetu trpe svi građani i privreda BiH,  navodi se u saopćenju iz Kabineta Zvizdića.