UIOBiH

Federacija BiH uplaćuje RS-u oko 12 miliona KM za 2021. godinu

FOTO: Ministarstvo finansija BiH

Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje (UO UIO) Bosne i Hercegovine usvojio je danas odluku o prvom privremenom poravnanju za 2021. godinu, na osnovu kojeg Federacija Bosne i Hercegovine treba da uplati Republici Srpskoj 11.927.411,02 KM, saopćeno je iz Ministarstva finansija i trezora BiH.

Kako je propisano tom odlukom, privremeno poravnanje između korisnika raspodjele vrši se na teret tekućih prihoda od indirektnih poreza na Jedinstvenom računu UIO koji pripadaju FBiH prijenosom na račun RS-a.

Usvojena je i Odluka o utvrđivanju privremenih koeficijenata za raspodjelu novca s jedinstvenog računa za četvrti kvartal ove godine.

Prema utvrđenim koeficijentima koji se izračunavaju temeljem krajnje potrošnje, u posljednjem tromjesečju Federaciji BiH pripadat će 62,52 posto prihoda, a Republici Srpskoj 33,93 posto prihoda, dok Brčko distriktu BiH pripada zagarantiranih 3,55 posto prihoda s jedinstvenog računa.

Upravni odbor dao je saglasnost na Prednacrt zakona o porezu na dodanu vrijednost (PDV), koji je već bio predmet rasprave i naknadno je upućen na izjašnjenje entitetskim parlamentima. Glavni razlog za donošenje novog zakona o PDV-u je potpuno usklađivanje i harmonizacija s propisima Evropske unije (EU) koji reguliraju sistem plaćanja poreza na dodanu vrijednost. 

Članovi Upravnog odbora danas su usvojili izmjene i dopune Pravilnika o primjeni Zakona o akcizama u BiH jer je to bilo nužno zbog primjene Odluke o utvrđivanju carinske tarife za 2021. godinu kako bi se uskladile tarifne oznake.

Na sjednici je razmatran i budžetski zahtjev UIO-a za iduću godinu, ali je nakon iznesenih sugestija i primjedbi, prihvaćen zaključak predsjedavajućeg Upravnog odbora Vjekoslava Bevande da se taj materijal korigira u UIO i dostavi na narednu sjednicu na izjašnjenje.

UO UIO primio je k znanju izvještaj o finansijskoj reviziji za 2020. godinu uz konstataciju da se preporuke revizora trebaju realizirati u narednom periodu.

UO primio je k znanju redovnu informaciju o aktivnostima UIO u posljednja tri mjeseca gdje je konstatirano da se rješavaju negativne posljedice pandemije COVID-19 te da su i povećani prihodi u odnosu na isti period prošle godine za oko 472 miliona KM.

Članovi UO primili su k znanju Informaciju u vezi s problemima u primjeni Odluke o privremenoj raspodjeli prihoda od cestarine za izgradnju autocesta i izgradnju i rekonstrukciju drugih cesta. Nakon razmatranja informacije, zaduženo je Odjeljenje Ureda predsjedavajućeg da hitno uputi urgenciju nadležnima kako bi nastavili rad svi članovi Radne grupe za izradu konačne metodologije raspodjele prihoda od cestarine.

UO UIO usvojio je zaključak da obavijeste Vijeće ministara BiH u vezi s problemima s implementacijom rješenja Suda BiH u naplati potraživanja od UIO po osnovu tužbe Republike Srpske. 

Vezani tekstovi
Više iz kategorije
Početna Najnovije Najčitanije Pretraga