open-navfaktor-logo
search
Federalna vlada
Izmijenjena uredba o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje realizacije programa javnih investicija
Vlada Federacije BiH danas je na prijedlog Federalnog ministarstva finansija donijela uredbu o izmjenama i dopunama uredbe o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje realizacije Programa javnih investicija.
27.02.2024. u 13:39
get url
text

Riječ je o izmjenama više članova, a cilj je unaprijediti pravni okvir koji će osigurati bolju pripremu projekata za buduće finansiranje iz novca EU i Investicijskog okvira za Zapadni Balkan. Uredba je usklađena sa evropskim zakonodavstvom i zahtjevima Evropske unije.

U obrazloženju se ističe da donošenjem izmjena i dopuna ove uredbe Vlada Federacije BiH pravi korak ispred ostalih nivoa vlasti u BiH, te potvrđuje liderstvo u procesu reformi upravljanja javnim investicijama.

Radi usklađenosti sa Zakonom o budžetima u FBiH, te provedbenom uredbom Komisije EU od 20. januara 2015. godine, odnosno propisima EU, uvode se i jasne definicije za male, srednje i velike projekte.

Precizirano je da je projekat male vrijednosti je onaj čija je ukupna vrijednost veća od 100.000 KM, a manja od 2.000.000 KM, dok projekat srednje vrijednosti ima ukupnu vrijednost veću od 2.000.000 KM, a manju od 30.000.000 KM. Projekat velike vrijednosti je ona čija je ukupna vrijednost veća od 30.000.000 KM.

Kako se navodi u obrazloženju, postavljeni su i viši standardi pripreme projektne dokumentacije kod složenijih i finansijski značajnijih projekata. S ciljem adekvatnog ocjenjivanja i rangiranja kandidiranih projekata izmijenjen je obrazac za ocjenu projekta, te razrađena skala bodovanja u okviru svakog postavljenog kriterija za ocjenjivanje, te je definirana dokumentacija kojom se dokazuje ispunjenje kriterija.

Novim obrascem za ocjenu projekata radi se usklađivanje sa zahtjevima EU. Naime, u Obavještenju EK članovima Upravnog odbora Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF) definirana je nova metodologija rada prema zahtjevima EU za podršku infrastrukturnim investicijama zemljama Zapadnog Balkana.

Detaljno je obrazložena i potreba uspostavljanja i održavanja sistema kojim će se unaprijediti identifikacija, priprema i odabir infrastrukturnih projekata, posebno u oblasti energetike, transporta, životne sredine i socijalnog sektora. Novim modelom za ocjenu projekata utvrđuju se jedinstveni kriteriji za razlikovanje zrelih od manje zrelih projekata u svrhu formiranja liste sektorskih infrastrukturnih projekata koju je kasnije potrebno spojiti s ciljem dobijanja Jedinstvene liste infrastrukturnih projekata na nivou BiH.

2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.