Aliyev je izjavio da je prije okupacije Lachina tu živjelo više od 50 hiljada Azerbejdžanaca, a sada je taj broj dosegao 80 hiljada, te naveo da im je glavni zadatak osigurati povratak naroda Lachina i drugih provincija u domovinu u kratkom vremenu.

Podsjetivši da su Armenci uništili infrastrukturu i zgrade u regiji oslobođenih od okupacije, Aliyev je izjavio da će obnoviti sva naselja.

Aliyev je naglasio da je azerbejdžanska vojska ostvarila slavnu pobjedu u 44-dnevnom ratu.

- Vratili smo nekoliko provincija borbama, a oni su morali vratiti nekoliko provincija. Dakle, riješili smo problem Nagorno-Karabaha. Sada toga nema. Griješe oni koji misle da se taj problem nastavlja. Danas su ljudi koji žive u Nagorno-Karabahu državljani Azerbejdžana. Oni će vidjeti. Oni će biti spašeni od bijede - rekao je predsjednik Azerbejdžana.

Lachin, smješten na granici s Armenijom, postao je jedna od prvih meta armenskih snaga u ratu '90-ih zbog strateške važnosti puta, koji je jedini put između Nagorno-Karabaha i Armenije i nazvan je "Koridor Lachin", a zauzet je 18. maja 1992. godine.

- Ovaj koridor će biti pod nadzorom ruskih vojnika. Armenske snage prethodno su kontrolirale ovo mjesto. U prvoj verziji deklaracije potpisane 10. novembra, bio je jedan dio o držanju ovog mjesta pod kontrolom armenskih snaga. Ja sam se tome usprotivio. U prvoj verziji sugerirano je da dubina koridora iznosi 30 kilometara. I tome sam se protivio. Konačno, predloženo je da koridor bude širok 10 kilometara. Također sam se usprotivio tome i dogovoreno je da širina bude pet kilometara. Pet kilometara je dovoljno za sigurnost i nas i Armena koji žive u Nagorno-Karabahu - pojasnio je Aliyev.

Podsjetio je da se o Lachinu uvijek razgovaralo kao o vrlo važnom i odvojenom pitanju tokom 30-godišnjeg pregovaračkog procesa. Aliyev je izjavio da su Armenci izvršili ilegalno preseljenje u Lachin i da je tamo naseljeno približno 10 hiljada ljudi. Govorio je i o prijedlozima koji su bili na stolu tokom pregovaračkog procesa.

- Mi smo se kao Azerbejdžan zalagali za postepeno rješenje. U prvoj fazi podržali smo vraćanje Azerbejdžanu pet pokrajina, a u drugoj pokrajina Lachin i Kelbajar izvan koridora Lachin. Ali ako se Armenija svaki put vraća u sedam pokrajina, potrebno je priznati nezavisnost Nagorno-Karabaha ili održati referendum - rekao je Aliyev.

Kako je kazao, ako bi Nagorno-Karabah dobio nezavisnost, Armenija bi vratila Kelbajar i Lachin, ali koridor Lachin bi ostao u Armeniji, a širina koridora nije bila određena.

- Protjerali smo neprijatelja iz naše zemlje i stvorili novu stvarnost. Svi će prihvatiti ovu stvarnost - rekao je Aliyev.

Aliyev se dotakao i odluke francuskog senata kojim je francuska vlada pozvana da prizna nezavisnost Nagorno-Karabaha.

- Zemlje udaljene hiljadama kilometara raspravljaju o tom pitanju. Kakve veze francuski senat ima s našim pitanjem? Ako toliko žele, neka Armencima daju Marseille da tamo formiraju državu - rekao je Aliyev.