U saopćenju ministarstva je naglašeno da je planinski put kojim će proći vojska očišćen od mina.

U operaciji azerbejdžanske vojske koja je pokrenuta 27. septembra, nakon što je armenska vojska počela napade na civile i azerbejdžanske snage, oslobođeno je pet gradova i gotovo 300 naselja i sela. Nakon toga Armenija je prihvatila poraz i 10. novembra potpisala sporazum kojim je obećana evakuacija okupiranih provincija Aghdam, Lachin i Kalbajar.

Budući da Armenija nije mogla evakuisati Kalbajar, što je trebalo biti završeno do 15. novembra, Azerbejdžan je dao dodatnih deset dana, pa se armenska strana obavezala predati regiju koju je okupirala 25. novembra. Armenija, koja se povukla iz Agdama 20. novembra u sklopu sporazuma o prekidu vatre, vratit će Lachin Azerbejdžanu do 1. decembra.

Kalbajar, koji se nalazi na sjeverozapadu Nagorno-Karabaha, Armenija je okupirala 1993. godine.