Bevanda, koji je guverner BiH u EBRD-u, zahvalio se na posjeti i interesu za unapređenje suradnje te istaknuo da je EBRD jedan od najvećih institucionalnih investitora u Bosni i Hercegovini.   

Na sastanku je istaknuto da je nužno nastaviti započete procedure za sklapanje novih kreditnih aranžmana, ali i nekoliko ugovora o grantu kojima može biti osigurano oko 90 miliona eura bespovratnih sredstava iz fondova Evropske unije koji su podrška pojedinim projektima.

Sagovornici su se složili da nema zastoja u Ministarstvu finansija i trezora BiH, koje je ažurno u onom dijelu posla za koji je nadležno, ali trenutna politička situacija u BiH utječe na zastoj procedura nužnih u procesu sklapanja i ratifikacije međunarodnih ugovora. 

Bevanda je izrazio nadu da će uskoro biti nastavljene započete aktivnosti na brojnim projektima za koje se saglasnost očekuje od drugih institucija BiH, ali nižim nivoima vlasti.

Na sastanaku s delegacijom EBRD-a govorilo se i o novoj strategiji za BiH u periodu 2022.-2027. godina i prioritetima koje sadrži poput jačanja privatnog sektora, energetske efikasnosti i kapaciteta obnovljivih izvora energije, ali i nastavak infrastrukturnih projekata i otvaranja mogućnosti većeg broja novih radnih mjesta.

Sasatanku je prisustvovala i direktorica Ureda EBRD-a u BiH Manuela Nessl sa saradnicima, saopćeno je iz Ministarstva financija i trezora  BiH.