Pred Osnovnim sudom u ovog gradu, bivši šef Sektora za reformu i evropske integracije u Vladi Distrikta, nepravosnažno je osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od dvije godine.

Tužilaštvo Distrikta procesuira Jovičića pod optužbama da je u više navrata, dok je obavljao dužnost predsjednika Komisije za polaganje ispita za rad u organima uprave za kandidate s višom i visokom stručnom spremom, zahtijevao i primio poklon i kakvu drugu korist da bi kandidatima omogućio uspješno polaganje ispita.

Usto, tereti se i da je nezakonito posredovao radi osiguranja uspješnog polaganja ispita prijavljenih kandidata.

Po Krivičnom zakonu Distrikta koji se tada primjenjivao, on je optužen za krivična djela primanje dara i drugih oblika koristi i protivzakonito posredovanje za koja je nepravosnažno i osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora od dvije godine.

Sud mu je prethodno utvrdio pojedinačne kazne od jedne godine zatvora za primanje dara, odnosno od jedne godine i dva mjeseca za protivzakonito posredovanje.
Jednako kao i Tužilaštvo, optuženi ovu sudsku odluku može pobijati žalbom, saopćilo je brčansko Tužilaštvo.