Pad zaposlenih u bankama bio je izraženiji u Federaciji gdje je smanjenje bilo 0,8 posto ili za 50 zaposlenika, dok je u Republici Srpskoj tri zaposlenika manje u odnosu na decembar 2019. Ukupan broj zaposlenih u bankama u Federaciji BiH je na kraju marta bio 6.609, a u Republici Srpskoj 2.997.

Od ukupnog broja zaposlenih dominira osoblje sa visokom stručnom spremom, kojih ima 6.001 ili čak 62,47 posto.

Smanjenje broja zaposlenih dijelom se može povezati i sa restrukturiranjem poslovanja u bankama. U odnosu na 31.decembar 2019. godine banke sa sjedištem u Republici Srpskoj smanjile su svoju organizacionu strukturu za dvije organizacione jedinice, dok su banke sa sjedištem u Federaciji BiH koje posluju u Republici Srpskoj zadržale isti broj organizacionih jedinica.

U Federaciji BiH sa 31. martom ove godine bilo je 11 organizacionih dijelova ili 2,1 posto više u odnosu na 31. decembar 2019. godine, ali je to kako se navodi u izvještaju Agencije za bankarstvo FBiH, rezultat reorganizacije, a ne stvarnog povećanja broja.

Inače, banke u Federaciji BiH imaju 544 organizaciona dijela, a banke u RS-u 286. Smanjenje broja zapsolenih trend je koji se bilježi još od vremena globalne finansijske krize 2008. godine.

Uoči krize broj zaposlenih premašivao je 11.000 da bi se u narednim godinama počeo smanjivati, a već 2014. godine pao je na nivo ispod 10.000. Sa ubrzanjem digitalizacije koju donosi Covid-19, ali i daljnjom konsolidacijom u sektoru, očekivati je nastavak trenda pada broja zaposlenih i u ovoj godini.