Posmatrano prema područjima klasifikacije djelatnosti BiH 2010, cijene su porasle u području proizvodnje i snabdijevanja električnom energijom, gasom, parom i klimatizaciji za 2,1 posto i u području prerađivačke industrije za 0,9 posto. Cijene su pale u područiju vađenja ruda i kamena za 0,4 posto.

Cijene proizvođača industrijskih proizvoda u januaru 2023. godine porasle su za 17,2 posto u odnosu na januar 2022. godine.

U januaru 2023. godine cijene proizvođača industrijskih proizvoda na domaćem tržištu su porasle za 0,1 posto u odnosu na na isti mjesec prethodne godine su porasle za 14,3 posto. 

U januaru 2023. godine cijene proizvođača industrijskih proizvoda na inozemnom tržištu su porasle za 1,8 posto u odnosu na prethodni mjesec, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine su porasle za 20,9 posto, podaci su Federalnog zavoda za stattistiku.