Kako je saopćeno iz Gradske uprave, on se sjeća dobro i nema simptome bolesti.

- Gradonačelnik je testiran 26.10.2020. godine i negativan je na COVID-19. Bez obzira na negativan nalaz, ostaje u izolaciji do roka kojeg odredi nadležna higijensko-epidemiološka služba. U skladu sa Odlukom o organizaciji i djelokrugu rada uprave Grada Tuzle, zbog privremene spriječenosti da obavlja dužnost, gradonačelnik je prenio ovlaštenja na sekretara organa državne službe - saopćeno je iz Press službe Grada Tuzla.