Vlada Kantona Sarajevo je u svrhu jačanja kapaciteta inspekcijskih organa u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove dala danas saglasnost za upošljavanje šest inspektora u toj Upravi.

Planirano je upošljavanje dva sanitarna inspektora, jedan tržišno-turistički inspektor i jedan inspektor za hranu, saopćeno je iz Press službe KS.

Kako bi se ojačao sektor komunalne inspekcije, Vlada je danas odobrila upošljavanje dva komunalna inspektora. Potreba za ovim kadrovima u kontroli komunalne čistoće je nužna i vidljiva s obzirom na nužnost stalnog praćenja stanja na terenu u ovoj oblasti.

Ministar komunalne privrede i infrastrukture Srđan Mandić se osvrnuo na nedavno okončanu dvomjesečnu široku akciju čišćenja Kantona. Prema njegovim riječima, osnovni cilj akcije je postignut, grad je očišćen i Sarajevo izgleda čistije nego ikad prije. Istovremeno, kroz tu akciju su detektovne slabosti sistema. Za primjer navodi uklanjanje 130 divljih deponija, a prema informacijama sa terena na više od 30 posto od evidentiranih lokacija, nakon okončanja akcije, ponovno su se pojavile ilegalne deponije.

- Pitanje komunalne čistoće je zajedničko pitanje svih nas i to je važna poruka koju smo kroz ovu akciju poslali građanima Sarajeva. Čuvanje i zaštita okoliša je, uz djelovanje komunalnih preduzeća, zakonska obaveza svih građana - naglasio je ministar Mandić.

Ističe se da je kroz ovu akciju evidentiran i nedostatak komunalnih inspektora kojih trenutno ima samo tri i koji nisu kapacitirani da obrade sve predmete koje im dostave 60 komunalnih redara. Upošljavanje još dva komunalna inspektora, kako je rečeno, biće značajno pojačanje rada na terenu uz zakonsko sankcionisanje svih koji odlažu otpad na mjestima koja nisu za to namijenjena.

- Ovo je samo početak jedne rigoroznije politike sa ciljem očuvanja i zaštite okoliša. Postoje ideje da se formira komunalna policija, vidjećemo i neka iskustva iz okruženja po tom pitanju. Kroz novi Zakon o komunalnim djelatnostima i Zakon o komunalnoj čistoći, redarima i inspekciji ćemo definisati veća ovlaštenja, bez preklapanja nadležnosti. Vidjećemo u kojoj mjeri i Ministarstvo unutrašnjih poslova može dati podršku inspektorima na terenu. Akcija čišćenja je završena, ali aktivnosti za čisto Sarajevo su tek počele - poručio je ministar Mandić.

Novi inspektori, dodatna ulaganja od dva miliona KM u komunalna preduzeća Rad i Park, te izmjene zakonske regulative prvi su koraci u najavljenom smjeru, navodi se u saopćenju.