Najveće učešće u sektorskoj strukturi imaju depoziti stanovništva sa 51,1% i njihovo učešće povećano je za 0,2 procentna poena u odnosu na 2019. godinu. Depoziti stanovništva na kraju 2020. iznosili su blizu 10,24 milijarde KM i porasli su za 359,14 miliona KM (+3,6%) u odnosu na 9,88 milijardi KM iz 2019. godine, saznaje poslovni portal Profitiraj.ba.

Prema preliminarnim podacima Agencije za bankarstvo Federacije BiH (FBA), rast depozita zaključno sa krajem 2020. u odnosu na 2019. godinu ostvaren je kod depozita vladinih institucija na blizu 2,24 milijarde KM ili za 79,70 miliona KM (+3,7%), depozita privatnih preduzeća na 3,83 milijarde KM ili za 593,64 miliona KM (+18,3%) i depozita stanovništva na blizu 10,24 milijarde KM ili za 359,14 miliona KM (+3,6%).

Smanjenje je zabilježeno kod depozita javnih preduzeća na 1,45 milijardi KM ili za 198,90 miliona KM (-12%), depozita bankarskih institucija na 568,48 miliona KM ili za 640,13 miliona KM (-53%), depozita nebankarskih finansijskih institucija na 801,99 miliona KM ili za 1,52 miliona KM (-0,2%), kao i ostalih depozita na 60,05 miliona KM ili za 419,35 miliona KM (-87,5%).

U ročnoj strukturi depozita banaka sa sjedištem u Federaciji BiH u 2020. godini na štednju i depozite po viđenju odnosi se čak 64,7% depozita (blizu 12,72 milijarde KM). Depoziti oročeni do tri godine (oko 3,56 milijardi KM) imaju udio od 18,1%, depoziti oročeni preko tri godine (2,3 mlrd KM) imaju udio od 11,7%, depoziti do jedne godine oročenja (940 miliona KM) imaju udio od 4,8%, dok su oročeni depoziti do tri mjeseca s najmanjim udjelom od 0,7%, u iznosu od 147,05 miliona KM.

Dugogodišnji trend rasta štednih depozita, kao najznačajnijeg segmenta depozitnog i finansijskog potencijala banaka, nastavljen je i u 2020. godini. Štedni depoziti stanovništva na kraju 2020. iznosila je blizu 9,92 milijarde KM i veća je za 341,87 miliona KM (+3,6%) u odnosu na 9,57 milijardi KM iz 2019. godine.

U ročnoj strukturi štednih depozita u 2020. godini najveće je učešće (58,8%) štednje po viđenju koja je na kraju prošle godine iznosila blizu 5,83 milijarde KM, što bi se donekle moglo pripisati neizvjesnom zdravstvenom i ekonomskom situacijom te rastom nezaposlenosti uzrokovanom pandemijom Covid-19.

Štednja sa oročenjem preko jedne godine iznosila je oko 3,77 milijardi KM (udio 38,1%), dok je oročena štednja do jedne godine imala udio samo 3,2% sa ukupnim iznosom štednje od 316,52 miliona KM.