Postoji osnovana sumnja da su oni u augustu 2018. godine kao odgovorne osobe, Smajić kao direktor škole, a Delalić i Mehić kao profesori, te svi kao članovi Komisije za provođenje intervjua u postupku zapošljavanja, prilikom provođenja konkursne procedure po javnom konkursu nadležnog kantonalnog ministarstva za radno mjesto saradnika za ekonomsko-finansijske poslove, u namjeri da jednu osobu stave u povoljniji položaj i pribave joj korist u vidu zasnivanja radnog odnosa u školi, teže povrijedili prava više kandidata koji su konkurisali za istu poziciju.

Postupajući suprotno odredbama Pravilnika o uvjetima i kriterijima u postupku zapošljavanja u javnim ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja u TK, koji propisuje procedure i procjenu kandidata, intervjue nisu obavili u skladu sa propisima, a u zapisnik o obavljenim intervjuima su unijeli netačne podatke za više kandidata sa visokom stručnom spremom o načinu dodjele bodova, te su maksimalan broj bodova dodijelili kandidatkinji sa srednjom stručnom spremom i time je doveli u povoljniji položaj na rang listi kandidata. Na osnovu takve liste je direktor škole donio odluku za prijem u radni odnos ove kandidatkinje, a onemogućavajući da drugi kandidati ravnopravno učestvuju u konkursnoj proceduri.

U optužnici je nadležnom sudu predloženo da se pomenutim izrekne sigurnosna mjera zabrane vršenja poziva, aktivnosti ili funkcije u trajanju od 5 godina, te da se poništi ugovor o radu zaključen između škole i zaposlene na spomenuto radno mjesto.