Inauguralno predavanje za studente prve godine Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu održano je danas u amfiteatru "Akademik Hajrudin Hadžiselimović". U akademskoj 2018/2019 godini, Fakultet je upisao 72. generaciju studenata studija medicina (osnovan 1946. godine) i četvrtu generaciju studenata studija medicine na engleskom jeziku, među kojima su studenti iz 19 različitih zemalja svijeta. Prvu godinu nacionalnog studija ove godine upisalo je 145 studenata, dok je 26 studenata upisalo studij medicine na engleskom jeziku.

Brucošima i brucošicama na predavanju se obratila dekanesa prof. dr. Semra Čavaljuga, nakon čega im je prodekan za nastavu prof. dr. Eldan Kapur uručio indekse, tekst Hipokratove zakletve i neophodne upute za studij medicine.

- Svim brucošima Medicinskog fakulteta želim dobrodošlicu i uspješan studij na našem fakultetu koji svakodnevno unapređuje kvalitet svojih akademskih sadržaja kako bi išao u korak sa svjetskim medicinskim tokovima. Sigurna sam da će ovdje dobiti znanje i stručnost, ali i etičke norme kojima će se voditi sutra kada budu vrhunski stručnjaci - poručila je dekanesa Čavaljuga u obraćanju novim studentima i studenticama Medicinskog fakulteta.

Od svog osnivanja Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu upisalo je 18.128 studenata. Do sada je diplomiralo 8.541 doktor i doktorica medicine (po predbolonjskom sistemu studija) i 469 doktora i doktorica medicine po bolonjskom sistemu, odnosno 68. generacija diplomanata i diplomantica.

Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu koji je 2007. godine počeo sa bolonjskim sistemom studija, do sada je naučno zvanje magistra medicinskih nauka steklo 1.086, a naučno zvanje doktora/doktorice medicinskih nauka steklo je 661 osoba, navodi se u saopćenju Medicinskog fakulteta Sarajevo.