- Žalba je odbijena kao neosnovana i potvrđena je presuda Okružnog suda u Banjoj Luci – potvrdila je sekretar Vrhovnog suda RS Jelena Despotović.

Narančić i Čolić su osuđeni na po pet godina zatvora za trgovinu marihuanom i heroinom. Uhapšeni su u februaru prošle godine u akciji MUP-a RS-a, kodnog naziva "Kavez".

Zajedno sa njima bila je optužena i Lora Glušica (21), ali protiv nje je postupak razdvojen. Ona je u međuvremenu sklopila sporazum sa tužilaštvom i pristala na tri i po godine zatvora.

 

Troje optuženih su se teretili da su u periodu od augusta 2019. godine do decembra iste godine, u Banjoj Luci preprodavali heroin i marihuanu.

Čolić se teretio da je od njemu poznatih osoba neovlašteno nabavljao veće količine heroina i marihuane, a potom angažovao Dragana Narančića i Loru Glušicu, koji su ih dalje preprodavali tako što su ih prepakivali u manja pakovanja, te prodavali krajnjim konzumentima na području grada Banja Luka.