Novo društvo, koje će biti u 100-postotnom vlasništvu Elektroprivrede BiH, bavit će se geološkim istraživanjima, ispitivanjima, projektovanjem i zaštitom. Kapital osnovnog društva iznosit će 4 miliona 107.352 maraka, a sredstva će osigurati Elektroprivreda BiH.

Prvobitno je bilo predviđeno da sjedište društva bude u Tuzli, ali je ipak odlučeno da društvo stoluje u Kaknju s obzirom na to da je u planu osnivanje još jednog zavisnog društva čije bi sjedište bilo u Tuzli.

U elaboratu o opravdanosti formiranja društva GEOLP navodi se da bi ono obavljalo istražna bušenja strukturnih, strukturnopijezometarskih bušotina i bušenje bunara u okviru rudnika.

Uz adekvatnu edukaciju stručnog kadra i nabavku neophodne opreme, društvo bi pored istražnog bušenja koje spada u grupu terenskih istraživanja organizovalo i sve ostale vidove istraživanja čime bi se stekli uvjeti za vršenje ove vrste usluga i na eksternom tržištu.

Obim poslova na laboratorijskom ispitivanju obuhvata uzorkovanje, obradu uzoraka uglja čim bi prestala potreba kontrole prijema uglja za potrebe termoelektrana od trećeg lica jer bi novo društvo vršilo te usluge i ostvarile bi se znatne uštede, pošto bi se vršilo jedinstveno laboratorijsko ispitivanje i za potrebe EPBiH i za potrebe rudnika uglja.

Također, otvara se mogućnost pružanja raznih vrsta laboratorijski ispitivanja za potrebe tržišta.