- Naša borba protiv nasilja nad ženama nije ni počela s Istanbulskom konvencijom, niti se završava našim istupanjem iz nje - poručio je Erdohan.

On je najavio da će Turska nastaviti opsežnu i odlučnu borbu protiv nasilja nad ženama i borbu za ostvarivanje njihovih prava, baš kao što je to činila i u proteklom periodu.

- Borbu protiv nasilja nad ženama, baš kao i borbu protiv pandemije, moramo voditi na iskren i objektivan način, bez da bude tema političkih rasprava - kazao je Erdogan.

Turski predsjednik dalje je kazao da će novim akcionim planom biti dodatno intenzivirana borba protiv nasilja nad ženama.

- Nastavit ćemo poduzimati i sve administrativne i zakonske korake kako bismo odgovorili na promjenjive uvjete i nove potrebe - poručio je Erdogan.

On je dalje kazao da je kao prvi cilj Četvrtog nacionalnog akcionog plana borbe protiv nasilja nad ženama postavljeno revidiranje zakonskih okvira i njihova efikasnija implementacija.

- Prema našem vjerovanju, čovjek je najvažniji među svim bićima, a da sve druge osobine, sve druge razlike zaostaju za ovim uzvišenim atributom. Institucije koje nazivamo društvom i porodicom također nastaju zajedničkim postojanjem muškaraca i žena, dobijaju smisao i nastavljaju se. Menalitet koji ljude svrstava među superiorne samo zbog njihovog spola nema mjesta u našoj civilizaciji i kulturi - poručio je Erdogan.

U Turskoj će u okviru novog akcionog plana uskoro početi i stručne edukacije za kontrolu bijesa za osobe koje su počinile nasilje nad ženama ili u porodici i osobe sklone takvim djelima.

- Stvarni cilj našeg akcionog plana je promjena ugla gledanja na nasilje nad ženama i povećala empatija u pravcu jačanja svijesti u društvu - kazao je Erdogan.

On je također kazao da se uspješna borba protiv nasilja nad ženama može voditi samo uključivanjem cijelog društva i iskrenim doprinosom svakog pojedinca.

- Borba protiv nasilja nad ženama je i borba za prava i čast svih naših majki, supruga i kćerki - zaključio je Erdogan.