Od toga je 35 miliona maraka namijenjeno za izgradnju brze ceste Lašva - Nević Polje, uključujući i prolaz kroz poslovnu zonu Vitez, zatim 4,7 miliona maraka za izgradnju mostarske južne obilaznice te 30 miliona maraka za izgradnju brze ceste Prača - Goražde (lot1 i lot2 tunel Hranjen - faza 1. u dužini od 5.500 metara).

Iznos od 6,5 miliona maraka namijenjen je za projekat izgradnje i rješavanja spoja magistralnih cesta M17 i M17.4, te sanaciju i rekonstrukciju magistralnih cesta u gradu Mostaru.

Za poddionicu Šićki Brod - Đurđevik, na trasi ceste Tuzla - Sarajevo, osigurano je 20 miliona maraka.

Za izgradnju gradskog autoputa u Sarajevu (dionica Stup - Buća Potok - Pofalići - Velešići - Bentbaša) planirano je šest miliona maraka te jedan milion za sanaciju i rekonstrukciju ceste M-15 (dionica entitetska linija - Sanski Most 1 - Kamičak).

Drugom današnjom odlukom Vlada je na ime kapitalnih transfera drugim nivoima vlasti i fondovima za izgradnju autocesta i brzih cesta u Federaciji BiH, osigurala 15 miliona maraka za izgradnju i rekonstrukciju 1. transverzale, čiji je implementator Direkcija za puteve Kantona Sarajevo, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.