Riječ je o izgradnji autoceste na Koridoru Vc, dionice tunel Prenj - Mostar Sjever, u dužini od 12,2 km, Jadransko-jonske autoceste kroz Bosnu i Hercegovinu, dionica Počitelj - Stolac, u dužini od 23,25 km, te autoceste Orašje - Tuzla, dionica Tuzla - Maoča, dužine 30,7 km.

Javni interes je utvrđen i za izgradnju brze ceste Lašva - Travnik - Jajce, dionice Turbe - Jajce, u dužini od 12,5 km, kao i dionice Nević polje - Turbe, u dužini od 12,5 km, te brze ceste Bihać - Cazin - Velika Kladuša - Republika Hrvatska, u dužini od 47 km.

Utvrđeno je i da je JP Autoceste FBiH Mostar korisnik eksproprijacije nekretnina potrebnih za izgradnju ovih dionica, te mu je naloženo pokretanje postupka eksproprijacije.

Novac za realizaciju ovih odluka osigurat će Autoceste FBiH, a za njihovu realizaciju zaduženi su Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i Autoceste FBiH, svako u okviru svojih zakonom utvrđenih nadležnosti.

Vlada je danas, također, dala saglasnost za ulazak u posjed nekretnina potpuno ekspropisanih Rješenjem Službe za urbanizam, katastar i geodetske poslove Općine Doboj Jug, za potrebe izgradnje autoceste na Koridoru Vc za dionicu Putnikovo Brdo - Medakovo, nakon što je ranije utvrdila da ovaj projekt predstavlja javni interes Federacije BiH.