- Pošto socijalni dijalog s Elektroprivredom BiH nije uspio mi se okrećemo Parlamentu i Vladi FBiH. Imat ćemo listu svojih zahtjeva, bez kojih neće doći do pokretanja proizvodnje u sedam rudnika u sastavu Koncerna EPBiH - kaže Sinan Husić, predsjednik Samostalnog sindikata radnika rudnika FBiH.

Osnovni zahtjevi Sindikata su donošenje plana i programa uvezivanja radnog staža radnicima u rudnicima uglja u sastavu Koncerna, kontrola metodologije i načina utvrđivanja kalorične vrijednosti uglja, te stavljanje van snage Pravilnika o radnom učinku i Pravilnika o radu. Također, traže i poštivanje odredbi Kolektivnog ugovora i potpunu realizaciju Sporazuma koji su Sindikat i EPBiH potpisali 19. maja.

Zahtjev je i smjena generalnog direktora Elektroprivrede BiH Admira Andelije i direktora rudnika koji su u primjenu stavili pravilnike o radu i radnom učinku. Rudari zahtijevaju i utvrđivanje minimalne plate u oblasti rudarstva u Federaciji BiH u visini od 1.000 KM.

Husić je najavio i na reakciju na saopćenje Sindikata elektroenergetskih radnika FBiH, u kojem je, između ostalog, rečeno da se "ni u kom slučaju ne smiju ugroziti likvidnost i opstanak EPBiH".

- Mi ćemo predložiti naše rješenje za elektroenergetski sektor, a to je da se rudnici i termoelektrane objedine u jednu kompaniju, koja će imati jedan menadžment, djelatnost proizvodnje električne energije i zajedničke pravilnike o radu i radnom učinku - naveo je Husić.

Proizvodnje uglja već pet dana nema niti u jednom od sedam rudnika u sastavu Koncerna EPBiH.