- Za oko 23 radna dana zaposlenici Porezne uprave su obradili 28.551 odjavu zaposlenika i 7.235 prijava. Tako da zaključno sa jučerašnjim danom, mi u Federaciji, nažalost imamo smanjenje broja zaposlenih od 21.360 – kazao je Isović.

Istakao je da niti jedan od zaposlenik Porezne uprave FBiH, od njih 1.246, nije zaražen koronavirusom.

- Porezna uprava i u ovom periodu ima dvojaku ulogu, prva je da je racionalno efikasna u prikupljanju javnih prihoda i druga je da bude kvalitetan i dobar servis poreznim obveznicima. Svu komunikaciju sa poreznim obeznicima obavljamo online i putem e-maila. Porezna je produžila rokove za podnošenje poreznih prijava, tako da sve one godišnje prijave koje su porezni obveznici trebali dostaviti , rok je produžen do 30. aprila, a sve porezne prijave čije je dospjeće mjesečno odnosno povremeno, rok je produžen za 30 dana od dana dospjeća – kazao je Isović.