- Izraelska vojska spriječila je učenje ezana s džamije i učinila ju je nedostupnom muslimanskim vjernicima - rekao je za AA direktor džamije Ghassan Al-Rajabi.

Rekao je da je izraelskim doseljenicima bilo dozvoljeno da slave unutar bogomolje.

Vjeruje se da se u haremu džamije, odnosno u pećinama koje se nalaze ispod nje, nalaze grobovi poslanika Ibrahima (Abrahama), Ishaka (Isaka) i Jakuba (Jakova).

Jevrej ekstremne desnice Baruch Goldstien je 25. februara 1994. godine otvorio vatru u džamiji i tom prilikom je ubio 29 Palestinaca, a ranio njih 125. Nakon toga, izraelske vlasti su iz sigurnosnih razloga uvele stroge mjere sigurnosti i jedan dio kompleksa je pretvoren u sinagogu.

U Hebronu živi oko 160.000 Palestinaca i oko 500 jevrejskih doseljenika koji su smješteni u strogo čuvanim naseljima.

Komitet za svjetsku baštinu UNESCO-a odlučio je u julu 2017. godine uvrstiti Ibrahimovu džamiju i stari dio grada Hebron na listu svjetske baštine.