Naglasio je da je u 2021. godini s područja tog kantona izvezeno roba u vrijednosti 271 milion 521.224 maraka, što je najviše u poslijeratnom periodu, a u odnosu na 2020. godinu izvezeno je više 86 miliona 227.224,00 KM ili 46,5 posto.

U istom periodu na područje BPK uvezeno je roba i usluga u vrijednosti od 154 miliona 739.000 KM, što je u  odnosu na isti period prethodne godine više za 53 miliona 758.000 KM ili 53,24 posto.

- Pokrivenost uvoza izvozom u posmatranom periodu iznosila je 175,47 posto, što je u odnosu na isti  period prethodne godine, kada je pokrivenost iznosila 183,49 posto, manje za 8,02 posto. BPK Goražde ostvario  je suficit u posmatranom  periodu u razmjeni roba s inostranstvom od 116 miliona 782.000 KM, što znači da je na svakih 100 KM uvezenih roba i  usluga izvezeno 175,47 KM, čime je ostvario najbolje rezultate  pokrivenosti uvoza izvozom roba i usluga na nivou države BiH, a na nivou Federacijie BiH pozitivnu  bilansu u razmjeni roba s inostranstvom od deset kantona ima još USK i ZDK, dok su dvije od pet ekonomskih regija u RS-u Doboj i Trebinje također imale pozitivnu platnu bilansu - precizirao je Terović.

Naveo je da je u prošloj godini BPK Goražde robe i usluge izvozio u 62 države svijeta na svim kontinentima, što  je više za osam država u odnosu na  2020. godinu.

- Uvozili smo iz 44 države, što je u odnosu na 2020. godinu više za pet država. Takođe, izuzetno visok promet ostvaren je i u kupovini i prodaji roba s domaćeg tržišta namijenjenih privredi i krajnjoj potrošnji - naglasio je Terović.  

Dodao je da je ovako visoka pokrivenost uvoza izvozom roba i usluga dijelom posljedica nepostojanja  privrednih društava koja se bave uvozom roba široke potrošnje, registrovanih na prostoru BPK Goražde, već uglavnom snabdjevanje ovim robama vrše dijelovi pravnih lica registrovani van područja BPK Goražde.

- Mišljenja smo da se po ovom osnovu odlijevaju značajna finansijska sredstva sa područja BPK u druge  dijelove BiH, te smatramo da bi trebalo raditi na osposobljavanju bar jednog pravnog lica koje bi bilo  registrovano na području BPK i koje bi se bavilo uvozom roba široke potrošnje za potrebe našeg kantona. Uvoz roba na područje BPK Goražde uglavnom su repromaterijali, sirovine, mašine i opreme za potrebe  naše prerađivačke industrije - istakao je on.

Napomenuo je da privredna društva u sastavu grupacije Prevent svoje spoljno-trgovinsko poslovanje  obavljaju preko specijalizovanog privrednog društva u sastavu ove grupacije, a koje je registrovano van  područja BPK.

Terović je naglasio da je po glavi stanovnika, na područje BPK Goražde uvezeno roba i usluga u iznosu od 6.107,48 KM, a izvezeno 10.716,81 KM te da, kada je u pitanju izvoz roba po glavi stanovnika, BPK  Goražde ima najveći iznos u cijeloj državi BiH.

Bez obzira na velike posljedice koje je pandemija Covid-19 ostavila na privredu u svijetu, a time i BiH i BPK, Terović ocjenjuje da se može biti zadovoljno ostvarenim rezultatima izvozno orijentisane privrede  BPK Goražde.