Ovo je navedeno u informaciji o stanju javne zaduženosti BiH na dan 31. decembar 2021. godine, koju je danas usvojilo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine. 

Informacija će biti upućena Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine.

- Javni dug na dan 31. decembar 2021. godine iznosio je 12 milijardi i 816,03 miliona KM, od čega se na vanjski dug odnosilo 9,6 milijardi KM ili 75,67 posto, a na unutrašnji dug 3,1 milijardu KM ili 24,33 posto javne zaduženosti. U odnosu na 31. decembar 2020. godine, javni dug se povećao za 623,05 miliona KM, od čega se vanjski dug povećao za 999,53 miliona KM, dok se unutrašnji dug smanjio za 376,48 miliona KM - navedeno je u informaciji Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine.

U ukupnom stanju javne zaduženosti Federacija BiH učestvuje sa 51,08 posto, Republika Srpska sa 48,04 posto, institucije BiH sa 0,49 posto, a Distrikt Brčko sa 0,39 posto.

- Učešće javnog duga BiH u bruto društvenom proizvodu (BDP) u 2021. godini iznosilo je 34,82 posto. Servis vanjskog duga BiH u 2021. godini iznosio je 805,31 miliona KM, od čega se na glavnicu odnosilo 680,37 miliona KM, a na kamatu 124,94 miliona KM - piše u informaciji.