Ministar Milunović nakon svog obraćanja nije dozvolio postavljanje pitanja novinarima, bez posebnog objašnjenja, a samo je kazao da je sazvao vanredno obraćanje zbog dezinformacija koje su se pojavile. Najniža plaća u RS-u za 2020. godinu iznosi 520 KM, što je utvrdila Vlada RS-a na sjednici krajem prošle godine. Prije toga najniža plaća u RS-u je bila 450 KM.

- Do 2016. godine najniža plaća je bila regulisana Općim kolektivnim ugovorom, a od tada je Zakonom o radu definisano da odluku o tome donosi Vlada RS-a na prijedlog Ekonomsko-socijalnog vijeća - dodao je Milunović.

On je podvukao da nije tačno da najniža plaća sadrži dnevnice, topli obrok i prijevoz.

- Ona je 520 KM i ne sadrži te elemente. Niko nije prevaren od Vlade RS-a. To je bio zlonamjeran pokušaj diskreditacije Vlade RS-a da poboljša položaj radnika sa najnižim primanjima – kazao je Milunović.

- Želim da se izivnim ukoliko je neko od mojih saradnika dao objašnjenje da su ovo bili elementi nanjiže plaće, a ukoliko mi neko dokaže da je to uradio, ja ću u skladu sa zakonom preduzeti mjere – zaključio je.