Nova predsjednica Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove dolazi iz Urugvaja, a njen dvogodišnji mandat na ovoj mjestu trebao bi započeti 1. jula 2022. godine.

Gatti Santana je sutkinja u Mehanizmu više od jedne decenije. U tom svojstvu, obavljala je funkcije u raznim pravosudnim pitanjima. Bila je član žalbenog vijeća u predmetu Karadžić i sutkinja pretresnog vijeća u predmetu Kabuga koji je u toku.

Od 2016. godine aktivno je uključena i u rad Komisije za pravila Mehanizma. Nakon što se pridružila urugvajskom pravosuđu 1992. godine, Gatti Santana imenovana je za sutkinju Apelacionog suda u krivičnim postupcima.

Osim toga, Gatti Santana je od 2016. do 2017. godine aktivno učestvovala u implementaciji novog urugvajskog Zakona o krivičnom postupku, a od marta 2021. godine preuzela je i funkciju predsjednice Udruženja sudija za prekršaje Urugvaja.

Kako je saopšteno iz UN-a, Gatti Santana je prva žena imenovana za predsjednicu Mehanizma. Ona će ovu funkciju preuzeti od sudije Carmela Agiusa koji je bio predsjednik od januara 2019. godine.

Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove osnovan je 2010. godine kako bi preuzeo vršenje određenih funkcija Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) i Međunarodnog krivičnog suda za Ruandu (MKSR).