Kandidat SDP-a za bošnjačkog člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine osvrnuo se i na presude Evropskog suda za ljudska prva u Strazburu.

- Ove godine navršava se devet godina od kada je Evropski sud za ljudska prava u Strazburu presudio u slučaju "Sejdić-Finci". Presuda se odnosi na činjenicu da Ustav BiH diskriminiše manjine, jer im ne dozvoljava da se kandiduju za Predsjedništvo i Dom naroda BiH. Kasnijim presudama u slučajevima "Pilav" i "Zornić" državi Bosni i Hercegovini je naloženo potpuno napuštanje etničkog modela biranja i uspostava građanskog principa, po kojem svi imaju pravo da biraju i svako ima pravo da bude biran pod jednakim uslovima. Usvajanje ovih principa nije stvar izbora nego obaveze naše države - kazao je Denis Bećirović.

 - Jedini sam predložio poslaničku inicijativu da Vijeće ministra BiH pripremi amandmane na Ustav BiH kako bi se provela presuda "Sejdić-Finci". Državni parlament je usvojio ovaj moj prijedlog. Istrajat ću na svom zahtjevu kako bismo dobili evropski ustav i izborni sistem. Moramo uspostaviti društvo jednakih građana umjesto društva konstitutivnih etnija. Građanin Bosne i Hercegovine mora postati konstitutivna kategorija, kao što je to slučaj sa svim državama EU i demokratskog svijeta - izjavio je Bećirović.

Dodao je da vjeruje da su ovo posljednji izbori po trenutnom zakonu i da će na narednim izborima biti pobrisane diskriminatorne odredbe i principi glasanja. Pozvao je građane da mu ukažu povjerenje na predstojećim izborima kako bi mogli ostvariti cilj i provesti odluke najvišeg sudskog autoriteta u Evropi.

- Nažalost, sada je već svima jasno da je vladajućim strukturama interes da se provođenje presude „Sejdić-Finci“ odgodi što je više moguće. Samo njima odgovara trenutni model i oni su blokirali izjašnjavanje o rješenjima koja sam predložio. Ukoliko su vlasti zaboravile na ovo, za državu Bosnu i Hercegovinu izuzetno važno pitanje, ja nisam. Poslije izbora ću preduzeti sve nužne korake s ciljem usvajanja amandmana na Ustav BiH. Vjerujem da će u novom sazivu Parlamenta BiH prevladati konstruktivne snage, koje će ove presude provesti. Ako ne, Visoki predstavnik više neće moći žmiriti na sudski utvrđenu, decenijsku, bešćutnu diskriminaciju, koju može dokinuti jednom svojom odlukom -  zaključio je Bećirović.