Član Povjerenstva u Turističkoj zajednici Kantona Sarajevo Alen Divović i vlasnik jedne turističke agencije na današnjoj press konferenciji izjavio je da su mnogi turistički radnici trpili nepravdu dok je na čelu ove institucije bio Nermin Muzur.

- Ja sam iz realnog sektora izabran od Vlade KS kao član Povjerenstva Turističke zajednice i prenosim utiske radnika sa terena koji rade u oblasti turizma. Mi smo imali jednu nezahvalnu situaciju, tj. nekomunikaciju sa Turističkom zajednicom KS na čelu sa Nerminom Muzurom. Oko 99 privrednih subjekata koji rade u oblasti turizma nisu baš imali priliku da uživaju sve one stvari koje bi trebala obezbijediti Turistička zajednica, tj. promociju – kazao je Divović.

Dodao je da su sa druge strane, pojedini uživali određene privilegije.

- Tu prvenstveno mislim na turističku agenciju Relax Tours koja je bila privilegovana sa strane Nermina Muzura. Oni su učestvovali na svim sajmovima po povoljnim uslovima, uz neke minimalne ili čak nikakve finansijske participacije što po zakonu nije dozvoljeno. Ta agencija je imala iz svojih redova, iz svojih porodičnih odnosa jednog člana u strukturama Turističke zajednice u Turističkom vijeću. Mi ostali turistički radnici, nažalost smo, sa Turističkom zajednicom komunicirali preko inspekcija – naveo je Divović.