Optužnica u ovom predmetu, uz Edina Arslanagića, bivšeg generalnog direktora farmaceutske kompanije Bosnalijek, tereti Šefika Handžića, Hasana Šepu, Aidu Selvić i Jasmina Šepu za inkriminacije, koje su, prema tužbenim navodima, počinili kao uposlenici firmi – Bosnalijek d.d. Sarajevo, Brštanica d.o.o. Sarajevo i Carpe Diem Sarajevo.

Odbrana prvo i drugooptužebog je tim povodom zatražila dodatno vrijeme kako bi mogla izvršiti detaljniji uvid u međuvremenu pribavljene dokaze, a dostavljene na temelju Naredbe KSS-a.

Dodatno vrijeme za preciziranje dokaznih prijedloga zatražile su i odbrane ostalih optuženih u ovom predmetu.

Kako je obrazložila braniteljica prvooptuženog advokatica Edina Rešidović, usljed velikog obima dokaza koje je u skladu sa sudskom naredbom 'Bosnalijek' dostavio, odbrani je neophodno dodatno vrijeme, odnosno neki razuman rok u kojem će biti moguće izvršiti uvid u te materijale, te precizirati dokazne prijedloge, odnosno odrediti listu svjedoka, koji bi trebali biti saslušani u sklopu glavnog pretresa.

Podsjetila je kako se radi o nekoliko hiljada stranica pisanog materijala, te je, pozivajući na pravo odbrane, odnosno odredbe Zakona o krivičnom postupku (ZKP), zatražila četiri sedmice kako bi odbrana mogla provjeriti pribavljene dokumente i odrediti se u pogledu ispitivanja svjedoka odbrane.

Tom prijedlogu pridružila se i advokatica Senka Nožica, navodeći da je odbrana u međuvremenu pribavljene dokaze, uključujući i naredbu za vještačenje, tražila prije četiri mjeseca te da se sada našla u svojevrsnom cajtnotu.

Branitelj treće i petoptuženog, advokat Senad Kreho, također, se danas nije mogao izjasniti u pogledu dokaznih prijedloga, uključujući i zahtjev za finansijsko vještačenje po svim tačkama optužnice.

Na sličan način izjasnio se i branitelj četvrtooptuženog, advokat Damir Kočo, ustvrdivši da ima problem u komunikaciji s potencijalnim svjedocima, uz opasku "da danas hoće (da svjedoče), sutra neće".

Na navode odbrane reagirao je zastupnik optužbe u ovom slučaju, tužitelj Sead Kreštalica, izražavajući razumijevanje u vezi s vremenom koje je za pripremu dokaznih prijedloga zatražila odbrana prvo i drugooptuženog.

Istovremeno, kazao je kako mu nije jasno, zašto se ne zna ko je taj drugi vještak koji će biti angažiran na planu pobijanja finansijskog vještačenja vještaka optužbe, navodeći kako je dosada trebalo biti poznato i na koje će se okolnosti vještak odbrane angažirati.

U osvrtu na spomenute navode, Kreštalica je podsjetio kako svjedok treba da iznese činjenice koje su njemu poznate.

U vezi s tim, reagirala je odbrana, negodujući zbog tužiteljevih sugestija, te zatraživši da Sud zabrani "držanje lekcije, odnosno predavanja braniteljima".

Sudsko vijeće je prekinulo polemiku između strana u postupku, te je odbranama treće, četvrto i petooptuženog naloženo da iznesu dokazne prijedloge u pisanoj formi i obrazlože ih na narednom ročištu.

Akteri 'slučaja Bosnalijek' terete se za organizirani kriminal u vezi sa zloupotrebom položaja i ovlaštenja, pranjem novca, poreznom utajom i krivotvorenjem službenih isprava, te sklapanjem štetnih ugovora, a u vezi s poslovanjem preduzeća Bosnalijek u inkriminiranom periodu (2005-2012.).

U dosadašenjm toku postupka završeno je izvođenje dokaza optužbe, te je usvojen prijedlog odbrane prvo i drugooptuženog, a Sud je u vezi s tim izdao i naredbu za vještačenje.

U međuvremenu pribavljeni dokazi uručeni su odbrani prvo i drugooptuženog 9. novembra.

Inače, glavni pretres u ovom predmetu počeo je polovinom oktobra, 2016. godine i još je u fazi je dokaznog postupka.

Nastavak glavnog pretresa zakazan je za 22. novembra.