Rast prometa zabilježen je u trgovini na veliko od jedan posto, te u trgovini na malo od tri posto, dok je u trgovini na veliko i malo motornim vozilima i motociklima zabilježen pad prometa od 3,6 posto.

Najveći rast prometa ostvaren je u djelatnosti trgovina motociklima, dijelovima i priborom za motocikle te održavanje i popravak motocikala od 21,9 posto, dok je najveći pad zabilježen u djelatnosti trgovina motornim vozilima od 5,8 posto. 

Ukupan promet distributivne trgovine u BiH u četvrtom kvartalu 2019. ostvario je rast od 4,7 posto u odnosu na isti kvartal prethodne godine. Rast prometa ostvaren je u trgovini na veliko i malo motornim vozilima i motociklima za 7,6 posto, trgovini na veliko za 3,7 posto, te trgovini na malo od 5,6 posto, podaci su Agencije za statistiku BiH.