Balać je osuđena na tri godine, a Savić na tri godine godine i dva mjeseca zatvora, a istovremeno je oslobođena od optužbe da je počinila krivično djelo falsifikovanje ili uništavanje službene isprave.

Optužnica protiv njih je potvrđena u februaru 2019. godine, a bile su optužene da su stekle pribavile protivpravnu imovinsku korist od 655.604 KM.

Balać, kao kreditna službenica u jednoj mikrokreditnoj organizaciji u Šipovu, a Savić kao direktorica filijale u Banjoj Luci, bile su optužene da su od novembra 2012. do maja 2013. godine, sa građanima slabijeg imovnog stanja sa teritorije Šipova i Mrkonjić Grada zaključile ugovore o kreditu, lažno im prikazujući da se radi o humanitarnoj pomoći.

Prema presudi koju je donio Osnovni sud u Mrkonjić Gradu, ukupno 72 osobe, od čega je jedno preduzeće iz Sarajeva, upućeni su da imovinskopravni zahtjev ostvare u parničnom postupku.

Prema navodima iz optužnice oni su vjerujući da dobijaju pomoć za socijalno ugrožene, zapravo zaključili ugovore o kreditu.

- Balać je lažno prikazala da MKF „....“ Sarajevo daje socijalno ugroženim kategorijama stanovništva i nezaposlenima humanitarnu pomoć u iznosu od 350 do 700 KM uz predočavanje samo lične karte i potvrde CIPS-a o prebivalištu i da se radi o nepovratnim humanitarnim sredstvima - stajalo je u optužnici.

Kada su lakovjerni građani pristali na pomoć i dostavili joj tražene dokumente, Balać je napravila i svojeručno popunila lažne zahtjeve za kredit na pojedinačne iznose od 1.000 KM, 9.000 KM i 10.000 KM, lažne mjenične izjave i mjenice.

-Po osnovu lažnih zahtjeva su u organizacionoj jedinici Banja Luka sačinjeni su lažni ugovori o kreditu u ukupnom iznosu od 840.000 KM. Ugovore za koje je znala da su lažni, umjesto regionalnog direktora potpisala je Radosava Savić i tako ih svojim potpisom ovjerila kao istinite - navodilo se u optužnici.

Takvi ugovori dostavljeni su sjedištu mikrokreditne organizacije u Sarajevo.

Prema navodima iz optužnice, po osnovu lažnih ugovora, stečajni upravnik je oštećenima poslao pismene opomene zbog neplaćanja rata kredita, zahtjevajući isplatu kredita u cjelosti u roku od osam dana pod prijetnjom sudske prinudne naplate. Oštećeni su zaključno sa 19. julom 2018. godine evidentirani kod Centralne banke BiH u Centralnom registru kredita poslovnih subjekata i fizičkih lica u BiH, kao dužnici E kategorije.