Kako je navedeno u presudi, on je kriv što je u augustu 2019. godine u Modriči, stupio u ljubavnu vezu sa tada četrnaestogodišnjom V. M. (2005).

- U namjeri obljube nad oštećenom, znajući da je ona dijete mlađe od petnaest godina, sa njom za vrijeme održavanja vašara u Modriči, gdje je radio kao radnik, 24. augusta 2019. godine, u kamp kućici koju su koristili zaposleni na vašaru, stupio u spolne odnose. Usljed toga oštećena V. M. ostala je u drugom stanju, te se 20. septembra 2020. godine porodila i rodila žensko dijete za koje je DNK vještačenjem utvrđeno da joj je optuženi R. I. biološki otac.

Dakle, izvršio je obljubu sa djetetom mlađim od petnaest godina, uslijed kojeg djela je nastupila trudnoća lica prema kojem je djelo izvršeno, čime je učinio krivično djelo obljuba sa djetetom mlađim od petnaest godina iz člana 172. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske - navedeno je u presudi.

Osuđenom je u kaznu uračunato vrijeme provedeno u pritvoru od 23. februara do izricanja presude, kojom mu je ukinut, a određene su mu mjere zabrane.

Između ostalog, zabranjeno mu je napuštanje mjesta boravišta bez dozvole Suda, oduzet mu je pasoš i predat Policijskoj stanici Modriča, te zabranjen prelazak državne granice sa ličnom kartom.

Također je dužan jednom mjesečno se javljati lično u Policijsku stanicu Modriča.

- Ove mjere i obaveze će trajati dok za to postoji potreba, a najduže do pravosnažnosti presude, ako optuženom ne bude izrečena kazna zatvora, a najkasnije do upućivanja na izdržavanje kazne, ako mu bude izrečena kazna zatvora, s tim da će se kontrola opravdanosti mjera zabrane vršiti svaka dva mjeseca. Optuženi R. I. se upozorava da mu se može odrediti pritvor ukoliko prekrši obaveze nametnute ovim rješenjem - navedeno je u rješenju Suda.