Apelacioni sud Brčko distrikta osudio je avokata B. P. iz Brčkog na uslovnu kaznu od tri mjeseca zatvora, jer je zloupotrebom povjerenja od klijenata koje je zastupao prisvojio blizu 17.000 KM, a presudom je obavezan vratiti novac oštećenima u roku od tri mjeseca.

Kaznu zatvora neće služiti ako u periodu od dvije godine ne počini novo krivično djelo i oštećenima vrati novac. 

- Tužilaštvo Brčko distrikta BiH procesuiralo je B. P. jer je kao advokat u Brčkom zastupajući više klijenata u postupku naplate štete od osiguravajućeg društva prikrio činjenicu o isplati novca na račun njegovog ureda. B. P. je klijentima najprije lažno prikazao da je osiguravajuće društvo odustalo od vansudske nagodbe, te da će on u njihovo ime pokrenuti parnični postupak - saopćeno je iz Tužilaštva Brčko distrikta.

Nakon što su oštećeni saznali da je novac uplaćen na račun advokatskog ureda, B. P. im je obećao da će im isplatiti ugovoreni iznos. On to nikada nije učinio, već je naprotiv s tog računa podigao novac uplaćen od osiguravajućeg društva i zadržao ga za sebe.

- Optužnicu u ovom slučaju Tužilaštvo Distrikta podiglo je krajem prošle godine insistirajući pred sudovima Distrikta na krivici optuženog, njegovom adekvatnom kažnjavanju za počinjeno krivično djelo i vraćanju novca oštećenim - kazali su iz te pravosudne institucije.

Nakon suđenja pred Osnovnim sudom Distrikta B. P. je za krivično djelo zloupotreba povjerenja izrečena uslovna osuda, dok su oštećeni s imovinskopravnim zahtjevom upućeni na parnicu.

Nezadovoljno odlukom o sankciji i imovinskopravnom zahtjevu Tužilaštvo je izjavilo žalbu Apelacionom sudu Distrikta, koja je djelimično uvažena. Tako je po pravosnažnoj odluci ovog suda B. P. dužan u roku od tri mjeseca oštećenima vratiti iznose novca koje je nesporno prisvojio, dok je odluka o izricanju uslovne osude i pored žalbe Tužilaštva ipak potvrđena.